โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
Welcome to Watsongtham School World-Class Standard School
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
ทำเนียบผู้บริหาร
เพลงมาร์ชทรงธรรม
แผนที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา /แจ้งเรื่องร้องเรียน
กลุ่มบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานภายในโรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานกิจการนักเรียน
งานโสตทัศนศึกษา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,053  
เข้าชมปีนี้ : 12,490  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 72,479  
  ติดต่อเรา /แจ้งเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดทรงธรรม  สมุทรปราการ
1126  ตำบลตลาด  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร.02-4633345-6 ต่อ 100  โทรสาร 02-4642687
www.songtham.ac.th  Email: info@songtham.ac.th

 
โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
1126 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร.02-4633345-6 ต่อ 100 โทรสาร 02-4642687
www.songtham.ac.th Email: info@songtham.ac.th