โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
  ประเภท : หนังสั้นผลงานนักเรียน ส่งประกวดภายนอก   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวช 
  โครงการประกวดคลิปวีดีโอ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ 
  ภาพยนตร์สั้นประกวด โครงการเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา 
  ผลงานประกวดโครงการกายดีมีสุข ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข 
  ภาพยนตร์สั้นโครงการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ปี2559 ของปปช. 
  โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
  โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 50ปี อาเซียน ก้าวสู้ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย 
  ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม ประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
  หนังสั้นผลงานนักเรียน "แค่เหม็น" 
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1