โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
  ประเภท : ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1-ปีการศึกษา 2562 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 
  โครงการบริการวิชาการ 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 
  ประกาศผลวัดความรู้ (Pre-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (มัธยมศึกษาปีที 
  ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2