โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
  ประเภท : ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการบริการวิชาการ 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 
  ประกาศผลวัดความรู้ (Pre-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (มัธยมศึกษาปีที 
  ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มวิชาเลือกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2-ปีการศึกษา 2561 
  ตารางเรียนสำหรับนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ประกาศจัดห้องเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2