โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
  ประเภท : ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
  แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มวิชาเลือกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2-ปีการศึกษา 2561 
  ตารางเรียนสำหรับนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ประกาศจัดห้องเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2561 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  แบบบันทึกคะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1