โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
  ประเภท : ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แบบบันทึกคะแนนหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษ 
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1