|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวิรัช เรืองทวิเศรษฐ
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย
นางสาวชนาธิป พลพวก
นางสาวรินทร์ดา แสนพยุห์
ว่าที่ร้อยโทคณิศร ตั้งพรสมาน
นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ
นายวาทิน ลิ้มจริยากุล
นางจิตติรัตน์ ลิ้มจริยากุล
นายสุทธิรักษ์ สุขศิริสวัสดิกุล
นางจำปี นิลอรุณ
นางสาวนิตยา เมตไตรพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 168  
เข้าชมปีนี้ : 392  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,412  
  ประกาศงานที่ต้องส่งในเทอม1/2558
  หมวด  ข่าวประกาศจากครูรินทร์ดา แสนพยุห์   วันที่  15-08-2558
งานที่ต้องส่งในภาคเรียนที่1/2558มีดังนี้
1. โบว์ชัวเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
2. โบว์ชัวเรื่องการวัด
3.โบว์ช่ัวเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว