|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวิรัช เรืองทวิเศรษฐ
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย
นางสาวชนาธิป พลพวก
นางสาวรินทร์ดา แสนพยุห์
ว่าที่ร้อยโทคณิศร ตั้งพรสมาน
นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ
นายวาทิน ลิ้มจริยากุล
นางจิตติรัตน์ ลิ้มจริยากุล
นายสุทธิรักษ์ สุขศิริสวัสดิกุล
นางจำปี นิลอรุณ
นางสาวนิตยา เมตไตรพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 168  
เข้าชมปีนี้ : 392  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,412  
  นางสาวรินทร์ดา แสนพยุห์
ตำแหน่งทางบริหาร
 
               - หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
               -  หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ
               -  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
              -  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน3
              -  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
ระดับการศึกษา
             ระดับปริญญาตรี     ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก คณิตศาสตร์     วิชาโท การบริหารการศึกษา
             ระดับปริญญาโท    ครุศาสตร์มหาบัณฑืิต   สาขา การบริหารการศึกษา