|  
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ครูและบุคลากร
นายธนู แสงอินทร์
นายสามารถ ศรีสวัสดิ์
นางสุรัชนี ยะโอษฐ์
นางเอมอร เสกตระกูล
นางวิไล สิทธิวรรณธนะ
นางสาวศรีประภา ชมเชย
นายสัญญา ภู่เจริญ
นางวรรณลักษณ์ ภู่เจริญ
นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
นางสาวทองกร ดูสันเทียะ
นางสาวฐิปวีณ์ เยาวขันธ์
นางสาวช่อทิพวรรณ เจริญสุข
นายพลภัทร ลักคะติ
นางสาวศศิณภา ไชยเพชร
ผลงานนักเรียน
หลักสูตร
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 164  
เข้าชมปีนี้ : 3,503  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,352  

   ประกาศจากครูธนู

   ข่าวจากครูทองกร
youtube [อ่าน : 830 ครั้ง] การรัสมัครนักเรียน [อ่าน : 905 ครั้ง]
แจ้งการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [อ่าน : 881 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจากครูสัญญาภู่เจริญ
youtube [อ่าน : 832 ครั้ง] เอกสารการสมัครเรียน [อ่าน : 839 ครั้ง]
การส่งงานครั้งที่ 2 [อ่าน : 870 ครั้ง] การส่งงานวิชาไฟฟ้า ครั้งที่ 1 [อ่าน : 835 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจาก ครูพลภัทร ลักคะติ
Youtube [อ่าน : 830 ครั้ง] นัดส่งงาน [อ่าน : 903 ครั้ง]
นักเรียนคนใดลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในห้องคอม 1 [อ่าน : 834 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจากครูช่อทิพวรรณ เจริญสุข
youtube [อ่าน : 835 ครั้ง] ประกาศผลสอบปลายภาค 1/58 [อ่าน : 872 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจากครูฐิติปวีณ์ เยาวขันธ์
youtube [อ่าน : 830 ครั้ง] ประกาศข่าว [อ่าน : 866 ครั้ง]
การจัดอบรม [อ่าน : 936 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการส่งงาน [อ่าน : 829 ครั้ง]
  NewsPhoto
การรัสมัครนักเรียน
นัดส่งงาน
การส่งงานครั้งที่ 2
ประกาศผลสอบปลายภาค 1/58
ดูรายการทั้งหมด